Vaste en variabele kosten

Wanneer je als (startende) ondernemer) een bedrijf opricht is het verstandig om te weten welke kosten je maakt. Deze kosten kunnen verdeeld worden in twee verschillende kostenposten en ook kunnen ze worden toegewezen worden aan verschillende producten van of onderdelen van de onderneming. De twee verschillende kosten bestaan uit variabele en vaste kosten van het bedrijf. Lees hier meer hoe deze twee kosten van elkaar verschillen.

Welke kosten heeft mijn onderneming?

Wanneer je de totale prijs van een product wilt weten, is het belangrijk om te weten welke kosten er gemaakt worden met betrekking tot de productie- en verzendkosten. Om dit te onderzoeken is het belangrijk om de kosten te verdelen onder twee soorten kostenposten. De kosten kunnen bestaan uit vaste en variabele kosten. Een synoniem voor vaste kosten zijn constantekosten. Laatstgenoemde kosten kunnen vervolgens ook weer onderverdeeld worden onder indirecte en directe kosten.

Een onderneming heeft te maken met vaste en variabele kosten.

Vaste en variabele kosten - Zakelijk Ondernemen
Welke kosten heeft mijn onderneming ?

Variabele kosten onderneming

Variabele kosten bestaan uit kosten die dalen, stijgen of gelijk kunnen blijven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een onderneming wat producten fabriceert, maar ook om diverse onderneming dat services levert. Een voorbeeld van variabele kosten zijn de onderdelen van een product of de lonen van een werkgever. Wanneer een onderneming meer klanten genereert, dan is het vanzelf sprekend dat jouw werknemers meer moeten werken. De variabele kosten kunnen stijgen, dalen of gelijk blijven naar aanleiding van de ontwikkelingen in de bedrijfsdrukte. We kunnen de dit verdelen in diverse groepen:

Proportioneel variabele kosten
Indien de variabele kosten per product proportioneel zijn, dan veranderen de kosten niet naarmate de drukte bij de onderneming verandert. Wanneer de onderneming meer klanten genereert blijven de variabele kosten per product gelijk. De variabele kosten zullen natuurlijk stijgen of dalen, maar de kosten per product blijven hetzelfde.

Progressief stijgende variabele kosten
Wanneer de variabele kosten progressief stijgen zijn, dan betekent dit dat de kosten per eenheid product stijgen naarmate de drukte bij de onderneming toeneemt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer de onderneming bij de maximale capaciteit van de onderneming zit.

Degressief stijgen variabele kosten
De kosten van een degressief stijgende variabele kosten zij het tegenovergestelde van de progressief stijgende variabele kosten. Zodra de kosten degressief stijgen, gaan de variabele kosten per eenheid dalen. Een voorbeeld hierin is dat een fabrikant een speciale korting kan geven, aangezien de onderneming in een keer veel producten besteld.

Vaste kosten onderneming

Vaste kosten, ook wel constante kosten genoemd, zijn kosten die niet veranderen tijdens de productie. De kosten zijn altijd hetzelfde. Je kunt hierbij denken aan huurkosten, hypotheekkosten en afschrijvingskosten. De vaste kosten kunnen veranderen zodra de productcapaciteit worden uitgebreid. Je kunt hier aan denken bij de aanschaf van een nieuwe machine. De afschrijvingskosten van de machine zullen hierdoor stijgen.

Vaste kosten worden ook wel constante kosten genoemd

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn kosten die niet goed duidelijk zijn op welk product en/of dienst de kosten betrekking hebben. We geven je een voorbeeld ter verduidelijking. Stel je hebt een snackbar midden in de stad van Gouda waar je kroketten en berenklauwen bakt. Zodra je deze twee producten op dezelfde apparatuur bakt, dan kun je de boter niet toewijzen aan een van deze twee producten. Ook de kosten voor de bakplaat zijn indirect, aangezien beide producten op de bakplaat gebruikt worden.

Directe kosten

Wanneer we een kijkje gaan nemen naar de directe kosten dan zijn dit kosten die direct toe te wijzen zijn aan een specifiek product. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de loonkosten van een personeelslid die uren werkt voor het leveren van een dienst. Wanneer een onderneming een product en/of dienst aanbiedt, dan zijn alle kosten directe kosten.

Gemengde kosten

Wanneer de kosten vast en variabel zijn, dan spreken we van gemengde kosten. Een voorbeeld zijn de kosten voor gas. De gasleverancier brengt altijd een vast bedrag voor de gas in rekening. Dit zijn dus vaste kosten. Er zit een kanttekening aan, omdat er bij de productie van gas extra kosten bijkomen. Dit worden ook wel variabele kosten genoemd. Via deze weg kunnen kosten zowel variabel als vast zijn.

Kostenposten overzichtelijk bijhouden

Wil je eenvoudig je online boekhouden regelen? Bekijk dan hoe je dit eenvoudig kan regelen. Diverse boekhoudpakketten hebben een gratis proefperiode om te kijken of dit iets voor je is. Wil je alle boekhoudpakketten vergelijken? Klik dan hier.