Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan maken is geen gemakkelijk karweitje, maar verhoogt de kans op succes. Het is namelijk de basis voor jouw business. Er ontstaat inzicht in de haalbaarheid, doelen en positie van je bedrijfsidee en biedt stakeholders, zoals de bank en KvK een goed beeld van jouw onderneming. Lees hieronder meer over wat een ondernemingsplan is en waar de hoofdstukken van zo’n plan uit bestaan.

Wat is een ondernemingsplan?

Wat is een ondernemingsplan? - Zakelijk Ondernemen
Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan is een plan waarin nauwkeurig beschreven wordt hoe jij als ondernemers de onderneming op wil zetten. Een synoniem voor een ondernemingsplan is een businessplan. Ook wordt het wel eens een ondernemersplan genoemd. Het is een nauwkeurige samenvatting van alle onderwerpen van het mogelijke bedrijf en hoe deze in de praktijk eruit komt te zien.

Bij het schrijven van een ondernemingsplan ga je bestuderen of je business idee ook haalbaar is in de harde wereld van het ondernemen en of het wel handig is om in het jaar 2020 ondernemer te worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er jaarlijks meer dan 100.000 Nederlanders en Belgen een eigen onderneming starten. Slechts de helft daarvan behaald succes. Een ondernemingsplan is de basis van jouw onderneming, waardoor wij het aanraden om te gebruiken.

Een businessplan kan er ook voor zorgen dat het duidelijk wordt waar de kansen en bedreigen voor de onderneming liggen. Wij raden je aan om de theorie van de SWOT-analyse te lezen. Deze externe factoren kunnen voor elke onderneming verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan vernieuwde technologieën als kans en vergrijzing als bedreiging.

Ondernemingsplan: is je idee reëel?

Ondernemingsplan: is je idee reëel? - Zakelijk Ondernemen
Ondernemingsplan: is je idee reëel?

Of je idee reëel is heb je meestal zelf al wel een denkwijze over. Je moet ook andere mensen overtuigen van jouw idee. Denk hierbij aan de plaatselijke gemeente, potentiële stakeholders en/of zelfs familieleden. Je vind je eigen idee waarschijnlijk fantastisch, maar vindt de financiële wereld dat ook? Zijn er mogelijke klanten die jouw producten of diensten willen kopen?

Ook is een zakelijke financiering een van de factoren die je onderneming kunnen beïnvloeden. Wanneer je een bepaald budget nodig hebt, dan kan je dit bij je bank of andere financiële instelling aanvragen.

Een goed idee hebben is soms niet genoeg

Je werkt in het begin eigenlijk je idee uit dat je in je hoofd hebt, waardoor je leert waar jij je tijd aan moet besteden als je een start maakt met het opzetten van je eigen onderneming. Ook heb je meer inzichten in de marketing en financiën.

Wil je een eigen bedrijf starten? Bereid je voor op het inschrijven bij de KvK en maak een plan met de mogelijke kosten die komen kijken bij het opzetten van jouw onderneming.

Verplichtingen die je moet opstellen bij je ondernemingsplan

Het plan bestaat voornamelijk uit persoonlijke opvattingen. Jij bepaald namelijk hoe je ondernemingsplan eruit komt te zien. Veel startende ondernemers vinden het overdreven en hebben binnen een uurtje een plan opgesteld, waarbij andere ondernemers er weken over doen.

Het is de rode lijn van jouw onderneming, waardoor wij aanraden om je tijd te nemen voor het schrijven hiervan. Niemand zal je zeggen hoe het moet, maar het is verstandig om jouw idee goed uitgewerkt te hebben.

Er is geen verplichte inhoud bij het opstellen van jouw plan

Waar bestaat een ondernemingsplan uit?

De inhoud van een ondernemingsplan verschilt per bedrijf en ondernemer. We hebben je net geïnformeerd over de vrijblijvendheid van een ondernemersplan. Je kan dus zelf bepalen welke inhoud je terug wil laten komen in het plan. Wat vindt jij precies belangrijk? Wel zijn er bepaalde onderdelen die de basis vormen van jouw onderneming. Enkele onderwerpen van een ondernemingsplan zullen we hieronder bespreken:

Wat er precies in staat, kan dus per onderneming en ondernemer verschillen. Er is geen vaste inhoudsopgave te bedenken die jij letterlijk over kunt nemen. Je zult zelf over de inhoud van je ondernemingsplan na moeten denken. Wel zijn er onderdelen die erg vaak terugkomen. De vijf meest terugkomende hoofdstukken van een ondernemingsplan zijn:

1. Beknopte uittreksel van je bedrijfsidee

Waar bestaat een ondernemingsplan uit? - Zakelijk Ondernemen
Waar bestaat een ondernemingsplan uit?

Een ondernemingsplan start v vaak met een beknopte samenvatting waarin in enkele woorden de bestaansreden van het toekomstige bedrijf beschreven staat. Dit kan een managementsamenvatting zijn, maar kleinere ondernemingen kunnen beter kiezen voor een persoonlijk voorwoord.

Je behandelt in de managementsamenvatting of persoonlijk voorwoord wat voor product of dienst je wilt gaan aanbieden, voor welke markt, bedrijfsformule en wat jouw unique selling poiunt (USP) is. Bedenk wel bij het schrijven van dit stuk dat een medewerker van een bank na het lezen van deze samenvatting een positief gevoel moet hebben en dat hij nieuwsgierig is naar de verdere uitwerking hiervan. Wij raden dan ook aan om beknopt (kort en krachtig) samen te vatten. Ten slotte moet jouw idee to the point zijn, aangezien de details over je idee in een volgend stadium volgen.

2. Een toelichting over jou als ondernemer

Een succesvolle onderneming staat of valt bij een goede ondernemer, waardoor het stukje over jezelf een belangrijk hoofdstuk is. Het is dus eigenlijk de bedoeling dat je in een korte pitch over jezelf houdt. Hierin moet naar voren komen waarom jij als ondernemers in staat bent om de juiste keuzes voor je toekomstige bedrijf te maken. De beste producten en/of diensten in de beste situaties kunnen nog steeds ervoor zorgen dat je een faillissement veroorzaakt.

De toelichting over jou als ondernemer is vaak een van de eerste hoofdstukken in een ondernemingsplan. Na het lezen van dit hoofdstuk moet de lezer een beeld hebben over je expertise, kennis en motivatie om de onderneming tot een grandioos succes te brengen. Tijdens het schrijven het plan kunnen er enkele onderdelen onzeker zijn, maar wie jij zelf bent en wat jouw werkervaring er tot nu toe uitziet is in de meeste gevallen wel al duidelijk.

Het ondernemingsplan geeft daarnaast ook inzicht in wat de ondernemer drijft en hoe diegene de toekomst voor zich ziet. Om de drijfveren en het toekomstplaatje helderder te formuleren is het belangrijk om je visie en missie te beschrijven. De kern in deze boodschap moet zijn wat jij denkt hoe je de toekomst er over vijf jaar uit komt te zien. Dit gedeelte schrijf je zo dat het duidelijk wordt dat je ervaring, motivatie en doorzettingsvermogen nodig hebt om een succesvolle onderneming te maken.

3. De onderneming

Welke ondernemingsvorm kies je en heb je een vergunning, vestigingsplaats of andere belangrijke punten van je onderneming die je wilt benoemen? Deze onderdelen passen in het ondernemingsplan onder het hoofdstuk ”De onderneming”. Je kan hier ook je product en/of dienst kort en bondig beschrijven. Ook zaken, zoals werknemers, werkruimtes of andere essentiële punten kan je hier benoemen.

4. Marketingplan

marketingplan
Waar bestaat een ondernemingsplan uit?

In het marketingplan ga je dieper in over het product en misschien wel over de dienst die je aanlevert. Ook geef je aan hoe je deze producten in de markt gaat zetten. Om te beginnen heb je dus een omschrijving van wat jij wilt gaan aanbieden. Daarna leg je uit hoe de huidige situatie van de markt is. Ook een toekomstvisie geven hierop is erg belangrijk. Wat verwacht jij van de markt over ongeveer tien jaar? De kern van het marketingplan is hoe jij denkt dat mensen hun aankoopbedrag zullen veranderen om bij jou het product en/of dienst te kopen.

Je legt vervolgens gedetailleerd uit hoe jij denkt dat je nieuwe klanten gaan werven en vervolgens de klanten behoudt. Je maak vervolgens een analyse van je doelgroep en concurrenten en beschrijft hoe jij deze gaat binnenhalen. Hier komen de zogeheten P’s in beeld. Je hebt prijs, promotie, product en plaats beschrijf je hier uitbundig. Daarnaast komt er een SWOT-analyse (interne- en externe factoren) vaak terug in jouw marketingplan. Dit is niet verplicht, maar het geeft snel duidelijkheid over de onderneming.

5. Financieringsplan

Het financieringsplan is het vijfde onderdeel in een ondernemingsplan. Hierin beschrijf je hoe je als zelfstandig ondernemer (zzp’er) je plan gaat financieren. Het ondernemingsplan is een plan om de komende tijd een rode draad te hebben. Hierbij zijn de financiën veelal een van de grootste onderdelen. Het financieringsplan bestaat uit een investeringsplan en exploitatiebegroting. In deze twee onderdelen beschrijf je het overzicht van de kosten en de toekomstige winst- en verliesrekening. Deze twee plannen worden vaak aangevuld met een liquiditeitsplan, waarin je de nadruk legt wanneer je welk geld op je rekening nodig hebt.

Wanneer er geld van een externe factor (bank, startkapitaal, crowdfunding en zakelijk financiering) dan is het belangrijk dat deze partijen inzicht hebben in wat er met het geld gebeurt dat ze geven. In het financiële onderdeel van het ondernemingsplan kan je kort uitleggen wat je nodig denkt te hebben, waardoor je het nodig denkt te hebben en wat je met het geld gaat doen.

Hoe gebruik ik het ondernemingsplan?

voorbeeld ondernemingsplan
Hoe gebruik ik het ondernemingsplan?

De inhoud van een ondernemingsplan is per onderneming verschillend. Dit houdt niet in dat een goed voorbeeld jou niet verder kan helpen. Het is zeker niet verkeerd om te kijken naar de plannen van een andere onderneming. Via het internet zijn er diverse voorbeelden van ondernemingsplannen te vinden. Onze tip is om ook eens te kijken naar de ondernemingsplannen die je in de onlinewereld kan vinden.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar een ondernemingsplan die vergelijkbaar is met de jouwe. Als jij bijvoorbeeld een bank moet overtuigen, is de inhoudsopgave van een ondernemingsplan handig om even door te nemen. Hierdoor weet je welke onderwerpen je moet gebruiken en welke punten er besproken worden in vergelijkbare ondernemingsplannen. Wil je juist een compagnon overtuigen, dan kun je wellicht wat meer focussen op de inspiratie van het plan en het hoofdstuk over jouw drijfveren en motivaties.

Wanneer je de rest van het plan maar niet vergeet en er echt jouw eigen plannetje van maakt. Dit is het allerbelangrijkste in het ondernemingsplan. Want hoe goed bepaalde voorbeelden ook zijn, uiteindelijk is het plan van een ander niets meer dan een richtlijn of inspiratiebron.

Indeling & ontwerpen ondernemingsplan

In inhoudelijk en verzorgd verslag heeft meer aandacht dan een onverzorgd of lastig te lezen stuk. De inhoud van je plan is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ook de manier van hoe je het vormgeeft is erg belangrijk. Wanneer het ondernemingsplan er verzorgd en compleet uit? Is deze fijn dat lezen met duidelijke titels, enkele grafieken en een goede inhoudsopgave en misschien een beetje van je toekomstige huisstijl van de onderneming. Dan geeft dit zeker extra vertrouwen mee aan de lezer.

Het ondernemingsplan uitbesteden?

Je kunt het beste je eigen ondernemingsplan schrijven, aangezien het jouw bedrijfsidee is, maar schrijven is ook een vak. Speciaal voor de beginnende ondernemer hebben we aantal cursussen op een rijtje gezet, waardoor jij een steuntje in de goede richting krijgt. Deze cursussen kunnen klassikaal gegeven worden, maar het volgen van deze studies is ook thuis te volgen. Daarnaast kan je zeker externen mensen, zoals investeerders inschakelen om jouw ondernemingsplan te controleren.

Je moet goed kijken wie je hiervoor inschakelt. Het helpt zeker als deze persoon in kwestie je droom kent of misschien jouw visie deelt. Let er ook op dat het jouw plan is. Iemand inschakelen voor een spellingscontrole is nooit verkeerd. Zelfs als deze de zinnen iets aanpast, waardoor het beter leesbaar wordt. Ook het opmaken, bijvoorbeeld door een grafisch designer, kan het plan wat overzichtelijker en frisser maken.

Als je jouw product door een freelance tekstschrijver laat opstellen, zonder dat diegene daar aan mee heeft bedacht, dan kun je je afvragen of het wel bij je past. Een ondernemingsplan is altijd erg persoonlijk. Wanneer je een bank of crowdfunder moet overtuigen is het logisch dat je jouw woorden laat nakijken.

Veelgestelde vragen ondernemingsplan

Enkele veelgestelde vragen over het ondernemingsplan zijn:

Wat is een ondernemingsplan?

In een ondernemingsplan beschrijf je hoe je jouw bedrijf wil opzetten. Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of het idee ook winstgevend kan zijn. Daarnaast is het verstandig om na te gaan of het wel slim is om ondernemers te worden. Ieder jaar starten er ruim honderdduizend Nederlanders en Belgen een eigen onderneming, maar slechts minder dan de helft heeft hier succes mee. Een ondernemingsplan zorgt ervoor dat de basis van jouw onderneming goed is.

Waarom maak je een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan maak je voornamelijk voor jezelf, waardoor je zelf ontdekt of je over alles heb nagedacht. Ook kan het je helpen om stakeholders te overtuigen. Denk hierbij aan de bank en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om te overtuigen dat je bedrijfsidee kansrijk is.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

De content die wordt beschreven in een ondernemingsplan verschilt per ondernemen en bestaat veelal uit een samenvatting van jouw idee, een hoofdstuk over de ondernemer en onderneming, een financieringsplan en natuurlijk het marketingplan.

Hoe schrijf je een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan kun je schrijven hoe je wilt, aangezien er geen specifieke regels voor zijn. Wanneer je het moeilijk vindt om ermee te beginnen, zou je voorbeelden op het internet kunnen vinden. Aan de hand van de inhoud kan je zelf ontdekken waar je veel over kan vertellen. Mocht je een voorbeeld willen hebben van een ondernemingsplan, dan kan je contact met ons opnemen.

Kan ik het schrijven van een ondernemingsplan ook uitbesteden?

Het is niet erg om hulp te zoeken bij het maken van een ondernemingsplan, maar wij raden niet aan om dit hele plan uit te besteden aan een externe partij. Je zou mensen kunnen laten kijken naar de grammatica en opmaak, maar we raden je niet aan om mensen aan jouw idee te laten sleutelen. Het is tenslotte jouw eigen idee, dus jij kunt het beste zeggen hoe jouw eigen bedrijf eruit komt te zien.


Laat een bericht achter